Hakkımda

Dr. Fadıllıoğlu Hacettepe Üniversitesi Tıp (İng) Fakültesi‘nden mezun olmuştur. 2000 yılında Fizyoloji uzmanı olan Dr. Fadıllıoğlu, 2004 yılında Fizyoloji alanında Doçent ünvanını almıştır.

Pratisyen hekim olarak Zonguldak SSK hastanesinde; daha sonra da sırasıyla Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Yardımcı Doçent ve Doçent olarak İnönü Üniversitesinde görev yapmıştır. 2010 yılından itibaren de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Çalışma konuları arasında “Hücre fizyolojisi, iskemi-reperfüzon ve organ hasarları, oksidatif stres, toksisite, endoplazmik retikulum stresi ve diabet, pankreas adacık hücre çalışmaları” özellikle yer almaktadır. Deney hayvanları konusunda önemli tecrübeye sahip olan Dr. Fadıllıoğlu İnönü Üniversitesi Deney Hayvanları Ünitesi’nin kurulumunda aktif görev almıştır. Ayrıca aynı üniversitede “Deney Hayvanları Etik Kurul Üyeliği ve Raportörlüğü” görevini 2002-2006 yılları arasında yapmıştır. In vivo deneyler konusunda tecrübesi olan Dr. Fadıllıoğlu 2007 yılından günümüze kadar “Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurul” üyeliği görevi yapmaktadır.

İyi derecede İngilizce bilen Prof. Dr. Ersin Fadıllıoğlu’nun şimdiye kadar yayımlanmış hakemli dergilerde 60’ın üzerinde araştırma makalesi ve bu makalelere “Web of Science” da 1500’ün üzerinde atıf almıştır. Aldığı atıfların 1450’si başka yazarlar tarafından yapılmış ve Dr. Fadıllıoğlu’nun H indeksi 20’dir.

Dr. Fadıllıoğlu araştırma yapmak üzere 3 ay Miami Üniversitesi Diyabet Araştırma Enstitüsü’nde (DRI-Diabetes Research Institute), 2 ay Palermo-İtalya ISMETT araştırma merkezinde (ISMETT-the Mediterranean Institute for Transplantation and Advanced Specialized Therapies) ve bir yıl TUBİTAK bursu ile Amerika Birleşik Devletleri Güney Karolina Tıp Üniversitesi’nde (MUSC-Medical University of South Carolina) bulunmuştur.

Halen “Journal of Experimental and Integrative Medicine” isimli hakemli derginin baş editörlüğünün yanında, yayın kurulu veya yardımcı editör olarak “Turkish Journal of Medical Sciences”, “Oxidative Medicine and Cellular Longevity” ve “World Journal of Diabetes” dergilerinde görev almaktadır. Onlarca SCI ve SCI-E kapsamında dergi için ise hakemlik yapmıştır.

Prof. Dr. Ersin Fadıllıoğlu halen Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asli üyesi olmanın yanında Amerikan Fizyoloji Derneği (American Physiological Society), Türk Fizyolojik Bilimler Derneği ve Türk Tabibler Birliği üyesidir.